REGULAMIN KORZYSTANIA Z HOTELU PENELOPA

Dyrekcja Hotelu Penelopa będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

§1.

 1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 następnego dnia.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Hotelu przy zameldowaniu dokumentu, potwierdzającego swoją tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu, pracownik ma prawo do odmowy udostępnienia pokoju.
 4. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabrania się organizowania imprez okolicznościowych, sesji fotograficznych itp.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji hotelowej do godziny 10:00 tego dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego.
 6. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Przedłużenie doby hotelowej kosztuje 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19:00.
 8. W Hotelu należy zachować ciszę od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§2.

 1. Śniadania są wydawane od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-10:30.
 2. Prośbę o przygotowanie suchego prowiantu dla Gości opuszczających Hotel przed godziną 7:00 należy składać w recepcji do godziny 19:00 dnia poprzedniego.

§3.

 1. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezgłoszone podczas dokonania rezerwacji i niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym/apartamencie w godzinach 8.00 do 22.00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu Gości lub pracowników Hotelu.

§4.

 1. Woda mineralna jest wliczona w cenę noclegu.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi i pozostawić kartę do pokoju w recepcji. Koszt zgubienia karty wynosi 30 zł.
 3. Ze względu na wymagania przeciwpożarowe w pokojach hotelowych zabrania się korzystania z jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowi suszarka do włosów, maszynka do golenia i laptop.
 4. Zabrania się wynoszenia poza obręb Hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie Hotelu.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju braki, uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkód lub uszkodzeń prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałym wydarzeniu.
 6. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zapach dymu oznacza złamanie zakazu i konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 100 zł i zostanie doliczona do rachunku.
 7. Przedmioty pozostawione w pokoju będą odsyłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 2 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Produkt/Product Cena w złotych (brutto)/Prince in złotych (gross)
Książka hotelowa/Service book 50 zł
Duży ręcznik/Big towel 30 zł
Średni ręcznik/Medium towel 20 zł
Mały ręcznik/Small towel 10 zł
Suszarka/Dryer 100 zł
Umywalka/Sink 400 zł
Telewizor/TV 500 zł
Pilot do TV/TV remote control 50 zł
Lampka nocna/Lamp 50 zł
Szklanka/Glass 15 zł

Życzymy przyjemnego pobytu w Hotelu Penelopa

  Hotel Penelopa
  Restauracja Penelopa